مدیریت سبز

دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت سبز به‌کارگیری موثر و کارامد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان جهت نیل به اهداف زیست محیطی با سازماندهی و برنامه‌ریزی می‌باشد. همان گونه که ارسطو بدان اشاره می کند مدیر باید در تمام زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نظایر آن حضور داشته باشد و سازمان‌ها با بهره‌مندی از مفاهیم و شاخص‌های مدیریت سبز جهت نیل به وضعیت سبز که یکی از مصادیق آن مصرف بهینه انرژی می‌باشد اهتمام نمایند

طرح‌ها و پروژه‌ها

ارتباط با ما

آدرس:

دانشگاه تربیت مدرس، دفتر فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی، دفتر مدیریت سبز
صندوق پستی: 111-14115

تلفن و دورنگار:

82884028
82883757

ایمیل:

sdgm@modares.ac.ir

آمار بازدید:

کل بازدیدها: 14480
افراد آنلاین: 1